Wijnand Gijzen

Wijnand Gijzen onderwijsadvies adviseert, traint en coacht professionals in alle typen onderwijs. Thema’s zijn passend onderwijs en opbrengst– en handelingsgericht werken.

Bestuurders, schooldirecties, middenmanagers, leraren, onderwijsadviseurs; indien nodig worden alle ‘lagen’ met elkaar verbonden. Elk adviestraject wordt gevoed door een heldere visie op onderwijs en op onderwijsadvisering.

Contact
Wijnand Gijzen onderwijsadvies
E-mail: info@wijnandgijzen.nl
www.wijnandgijzen.nl