Vergelijking ESIS en ParnsasSys

Nagenoeg elke school maakt tegenwoordig gebruik van een leerlingvolgsysteem, naast het systeem om de schoolgegevens te administreren. Dit heeft ertoe geleid dat veel bedrijven deze beide systemen hebben gekoppeld. O21 heeft de leerlingvolgsystemen van ESIS (bedrijf Rovict) en ParnasSys (bedrijf Topicus) met elkaar vergeleken. 

Opmerking: Deze vergelijking is in 2012 gepubliceerd. Ondertussen hebben zowel ParnasSys als Esis nieuwe functionaliteiten toegevoegd. Deze zijn in deze vergelijking niet meegenomen.  (september 2014)

 

Een bijdrage van Menno van Hasselt

Elementen

De beschouwing vindt plaats rond de volgende elementen:

  1. ontwikkeling
  2. onderwijskundige elementen zoals trendanalyses en overzichten
  3. administratieve elementen zoals ouderbetrokkenheid en leerling rapporten
  4. koppelingen met andere informatiebronnen of tools
  5. technische elementen
  6. kosten
  7. gebruikerservaringen

Marktleiders

ESIS-B en ParnasSys zijn de meest voorkomende leerlingvolgsystemen. Samen bezitten ze ruim 85% van de markt. ParnasSys is de marktleider met ruim 55% van scholen als klant.Beide applicaties ontwikkelen zich op dit moment snel door. ParnasSys heeft op dit gebied een voorsprong op ESIS. Hierdoor vinden gebruikers ParnasSys op dit moment completer en gebruiksvriendelijker is dan ESIS.  Voor scholen die een beperkt systeem prefereren, is dit verschil minder merkbaar.

Sturen op data

Het belangrijkste verschil tussen ESIS en ParnasSys is de mogelijkheid om de data om te zetten naar handelen in de klas via het groepsplan. Datasturing is via ParnasSys betrouwbaarder en nauwkeuriger dan via ESIS-B doordat de vaardigheidsscores zijn vertaald naar een eenduidige maat. Voor scholen die niet werken met doelen o.b.v. vaardigheidsscores, is het verschil tussen beide applicaties minder groot. Beide systemen kennen een bovenschoolse module. Bij ESIS is er sprake van een functionaliteit binnen de bestaande applicatie. ParnasSys heeft ervoor gekozen om een aparte module toe te voegen. Dit is een andere benadering die zorgt dat de bovenschoolse directie minder afhankelijk is van de schoolleider.

Kosten

De kosten van het basispakket ontlopen elkaar niet. Wil een school echter gebruik maken van de vele uitbreidingsmogelijkheden die, met name, ParnasSys te bieden heeft, dan nemen de kosten fors toe. Daarnaast kennen beide systemen verborgen kosten.de verborgen kosten zitten vooral in onderhoud, training en op maat maken van het systeem. Omdat ParnasSys meer mogelijkheden kent, kunnen de verborgen kosten m.b.t. inzet van personeel hoger zijn dan die van ESIS. Daar staat tegenover dat ESIS meer training behoeft volgens de gebruikers. Ook de extra hostingskosten van ESIS maken het goed kunnen schatten van de  werkelijke kosten lastig. Omdat ESIS niet transparant is in zijn prijsstelling, is een vergelijk op dit gebied niet goed mogelijk.

Techniek

Beide applicaties hebben in meer of mindere mate te maken met technische problemen. ESIS doordat het systeem minder intuïtief is en ParnasSys door de belastbaarheid door de grote hoeveelheid (nieuwe) klanten, met name op piekmomenten. De helpdesk van ParnasSys is moderner ingericht, o.a. door te communiceren via LinkedIn Groepen en daardoor beter in staat klanten te ondersteunen dan ESIS. Het ondersteunende beeldmateriaal van ESIS is een sterk punt dat hier tegenover staat.