Stichting Swalm en Roer heeft in samenwerking met O21 gewerkt aan het bovenschools- beleid en het formuleren van een visie op 21e eeuws leren en onderwijs met ICT. O21 verzorgde een TROA-dag met alle directeuren en bovenschools ict-ers. Op basis daarvan is het ict-beleid geformuleerd en vastgesteld. Daarnaast is er een studiedag voor directeuren en ict-ers georganiseerd rondom het thema ‘leren in de 21e eeuw.’ Daarnaast heeft Swalm en Roer geparticipeerd in een zevendaagse opleiding die door O21 is verzorgd voor negen Limburgse besturen.