STOPOZ heeft O21 gevraagd bij het formuleren en vaststellen van een duidelijke strategie rondom de inzet van ict in het onderwijs.
Naar aanleiding van een TROA-visiedag is het voorlopige beleid vastgesteld. O21 ondersteunt en begeleid hen binnen de ict-werkgroep.
Ook heeft O21 een second opinion verzorgd rondom het netwerkbeheer.