“De opleiding ‘Toekomstgericht onderwijs voor schoolleiders’ past perfect bij de hoge ambities van Scholengroep Primato openbaar onderwijs. De trainers van O21 dagen ons uit om nieuwe trends en inzichten toe te passen in de onderwijspraktijk op onze scholen.”