Over de grenzen van de referentieniveaus, een versneld aanbod in de hele basisschool

Op elke school wordt leerstof gedifferentieerd aangeboden. Een leerling kan meekomen in de basis, heeft intensivering nodig om de basisstof te beheersen of kan juist meer aan dan de basis. Op sommige scholen is de groep leerlingen die meer aankunnen zo groot, dat dit niet meer kan worden opgelost met een verrijkte aanpak voor enkele leerlingen. 

Op deze scholen is een verrijkte aanpak het ankerpunt voor alle leerlingen. Deze scholen hebben grofweg drie keuzes op aan de onderwijsbehoeften van cognitief sterke leerlingen tegemoet te komen: verrijken van het aanbod, verbreden van het aanbod of versnellen van het aanbod. De eerste twee variaties komen veelvuldig voor. De laatste, het versnellen van het aanbod, gebeurt eigenlijk nooit als schoolbeleid voor grote groepen leerlingen. Veelal, omdat het perspectief van een schoolbrede aanpak ontbreekt.

Schermafbeelding 2015-11-26 om 18.52.05Wijnand Gijzen schreef met enkele collega’s de publicatie ‘Over de grenzen van de referentieniveaus, een versneld aanbod in de hele basisschool’. In dit artikel wordt betoogd en uitgewerkt hoe versnelling in scholen met een sterke instroom gerealiseerd kan worden. Dit wordt het versnelde aanbod genoemd. Het komt tegemoet aan een reële behoefte aan passend en opbrengstgericht onderwijs in een groep basisscholen die zich schijnbaar ‘weinig zorgen’ hoeven te maken. De huidige leerlijnen voor de basisschool, die normaliter eindigen bij referentieniveau 1S, worden versneld doorlopen en aangevuld met doelen uit het hogere referentieniveau 3F.

U kunt de publicatie downloaden via deze site.