Toekomstgericht onderwijs voor schoolleiders

De wereld is meer dan ooit in beweging en we kunnen niet meer om verdergaande digitalisering van het onderwijs heen. Deze ontwikkeling daagt u uit goed na te denken over de rol die digitalisering, 21e-eeuwse vaardigheden en ICT in het onderwijs spelen. In de praktijk krijgen we veel vragen van schoolleiders die door de bomen het bos niet meer zien. Wilt u uw kennis en vaardigheden bijspijkeren, zodat u weet hoe u invulling kunt geven aan toekomstgericht onderwijs? Dan is de vijfdaagse opleiding Toekomstgericht Onderwijs voor Schoolleiders iets voor u.

Verbinding tussen theorie en uw onderwijspraktijk

In deze opleiding staan we uitgebreid stil bij diverse thema’s. We maken hierbij de verbinding tussen theorie en (uw eigen) praktijk. Centraal staan ‘het ontwikkelen van kennis en inzicht’ en ‘leren en leiderschap in de 21e eeuw’. U krijgt bouwstenen die nodig zijn om in te kunnen spelen op veranderingen. Zo kunt u keuzes maken die passen bij de onderwijsvisie van uw school, leiding geven aan uw team en in gesprek gaan met uw bestuur, collega’s en andere organisaties over toekomstgericht leren.

Na het afronden van deze opleiding heeft u:

  • up-to-date kennis van toekomstgericht onderwijs.
  • een duidelijke visie ontwikkeld op digitalisering en 21e-eeuwse vaardigheden.
  • een plan van aanpak ontwikkeld dat antwoord geeft op vragen uit de praktijk rondom toekomstgericht onderwijs en waarmee u op uw school aan de slag kunt.
  • bewezen te voldoen aan het professionaliserings-thema ‘toekomstgericht onderwijs’ uit het schoolleidersregister.
Aanbod en inschrijven

Download de flyer

Nog niet inschrijven maar wel interesse?

Voor meer informatie over deze opleiding kunt u contact opnemen met Danielle van den Brink: danielle@o21.nu, tel. 06–28343916.