Snappet

Met de komst van een nieuwe generatie digitale leermiddelen verandert de rol van de leerkracht en de ib’er. ‘Halen we alles uit ons les- en differentiatiemodel? Hoe verhoudt het middel zich tot (de diepte van) het leren?’ Meer dan voorheen dient er gewerkt te worden vanuit kennis van leerlijnen en lesdoelen. Om Snappet optimaal en effectief te integreren in het onderwijs is verdiepende didactische kennis een must.

Zet een stap verder met Snappet

O21 heeft de afgelopen jaren al meer dan 300 scholen begeleid bij de didactisch inhoudelijke inzet van Snappet, passend bij de specifieke schoolvragen en -populatie. We leggen een onderwijsinhoudelijke verbinding tussen de (on)mogelijkheden die het leermiddel biedt en het verhogen van de leeropbrengsten.

De tweedaagse train-de-trainer opleiding is bedoeld voor leerkrachten, ib’ers en (bovenschools) onderwijskundig ICT’ers die werken met Snappet. Na deze opleiding kunnen zij collega’s en het bestuur adviseren en begeleiden. De inhoud van de opleiding start waar de gratis begeleiding van Snappet eindigt.

Na de Snappet tweedaagse:

  • kunt u de verschillende lesfasen van het directe instructiemodel verbinden met de inzet van Snappet.
  • weet u waar mogelijkheden en risico’s liggen.
  • bent u in staat planmatig in uw school aan de slag te gaan.
  • heeft u onder andere kennis over het koppelen van Snappet aan het groeps- of onderwijsplan en over omgaan met verschillende leerresultaten.
  • kunt u dashboards analyseren en hierop actie ondernemen.
  • kunt u collega’s en het bestuur adviseren en begeleiden bij/over Snappet.

Aanbod en inschrijven
Download de flyer
Nog niet inschrijven maar wel interesse?

Voor meer informatie over deze opleiding kunt u contact opnemen met Nico Meijer, nico@o21.nu, tel. 06-13141957