ICT

Digitalisering en ICT een toekomstbestendige en bewuste plek geven binnen uw onderwijspraktijk:dat vraagt om kennis en een doordachte aanpak. Wilt u weten hoe u ICT kunt inzetten voor bijvoorbeeld het verbeteren van de leeropbrengsten of hoe ICT zich verhoudt tot de 21e-eeuwse vaardigheden? En hoe u het innovatieve vermogen van uw school kunt stimuleren en daar collega’s enthousiast voor krijgt? Dan is deze opleiding iets voor u.

Praktisch aan de slag

Deze opleiding gebruikt veel verschillende werkvormen en is praktisch ingestoken: het geleerde brengt u direct in de praktijk. Na afloop van de opleiding heeft u een praktisch plan van aanpak met duidelijke speerpunten (van maximaal vier A4’tjes) gemaakt dat aansluit op de visie van uw school. Hier kunt u de komende jaren mee aan de slag.

Na het afronden van deze opleiding:

  • heeft u een praktisch plan van aanpak waarmee uw school meteen aan de slag kan.
  • weet u hoe u ICT stapsgewijs invoert, bewaakt en bijstuurt vanuit een heldere onderwijsvisie.
  • weet u hoe ICT ingezet kan worden voor onder andere verbetering van de leeropbrengsten, mediawijsheid, privacy, bij creatieve denkprocessen, om oudercommunicatie te verbeteren en om ouderbetrokkenheid te vergroten.
  • kunt u collega’s ondersteunen bij het inzetten van nieuwe digitale technieken.
  • is uw kennis weer helemaal up-to-date.
Aanbod en inschrijven

Download de flyer

Nog niet inschrijven maar wel interesse?

Voor meer informatie over deze opleiding kunt u contact opnemen met  Danielle van den Brink: danielle@o21.nu, tel. 06–28343916.