Op reis met LOT

Laat een reactie achter

In februari gaan de eerste scholen in Nederland, Suriname en Indonesië met LOT op reis. LOT gaat over de rechten van kinderen, beschouwd door de ogen van het meisje Lotte Roos (bedacht door Herman van Veen). Lot wil later journaliste worden. Haar belevenissen verbeelden de waarde van het hebben van rechten voor kinderen, op een manier die kinderen begrijpen en volwassenen in staat stelt deze over te dragen. Verhalen en vragen van kinderen zelf vormen het uitgangspunt voor de activiteiten van Lot.

Een bijdrage van Saskia Klomps

LOT in het onderwijs

LOT in het onderwijs heeft de ambitie om kinderen te leren zich in de belevingswereld van een ander in te leven. Deze maand vindt de aftrap plaatst van een onderwijspilot, waarbij verwondering centraal staat. Lot gaat niet over goede doelen, maar over de vier pijlers van Unesco: learning to know, to do, to live together,  to be. Hierbij zijn zingeving en betekenisvol leren belangrijke uitgangspunten. Lot is niet voor kinderen, maar van kinderen. Zonder ze daarbij de les te lezen.

Dit willen we bereiken door de leerlingen samen te laten leren en met elkaar in contact te laten komen. Februari 2013 start een eerste pilot waaraan tien scholen deelnemen. Dit zijn scholen in Nederland, Indonesië en Suriname.

Learning Circle

De basismethodiek van LOT in het onderwijs is gebaseerd op een Learning Circle, een tijdelijke leergemeenschap waarin leerlingen en leerkrachten samenwerken en samen leren. Met behulp van internet, e-mail en social media, communiceren leerlingen in de Learning Circle rond een afgesproken thema met elkaar.  Van iedere school neemt een of meerdere groepen deel. We gaan er vanuit dat de deelnemende klas in en buiten de eigen school deelt. Dit bereiken we ook door alle samenwerking samen te brengen in een LOT-wiki die voor iedereen toegankelijk is. LOT in het onderwijs wordt hierbij ondersteund door het Global Teenager Project dat in ruim 40 landen Learning Circles aanbiedt.

Tweede tranche

We starten LOT in het onderwijs met tien basisscholen in het regulier en speciaal(basis) onderwijs. komend schooljaar starten we direct met de volgende scholen. Voor deze tweede tranche hebben zich al verschillende scholen gemeld. Ook kunnen nieuwe scholen zich opgeven. In de folder van ‘LOT in het onderwijs’ staat een link opgenomen naar de inschrijfpagina.

LOT uitbreiding

LOT in het onderwijs maakt deel uit van een grotere aanpak. Parallel aan het onderwijsprogramma wordt gewerkt aan een game, een online omgeving voor kinderen, een musical, Lot op beeld (o.a. video’s en mogelijk televisie), een programma Lot in de zorg. Lot bereikt en verbindt kinderen via de formele wereld (onderwijs, Jeugdzorg, wetenschap, gezondheidszorg) en de informele wereld (thuis, bedrijfsleven, social media). In het onderwijs worden de Learning Circles komend schooljaar uitgebreid met een leerlijn mediawijsheid. Later volgen nog meer activiteiten.

Informatie

Vanaf april 2013 zal alle informatie te vinden zijn op de nieuwe website van LOT. Tot die tijd kunt u terecht op de website van de Herman van Veen Foundation. Tevens kunt u informatie opvragen door een mail te sturen naar Saskia Klomps.

 

Leave a Comment