Nieuw artikel: ‘Van brij naar betekenis’

Met de zomervakantie achter de rug, ontvangt u van ons het laatste artikel van dit schooljaar.

In het artikel ‘Van brij naar betekenis’ wordt beschreven hoe op schoolniveau op basis van bestaande data een simpel en betekenisvol overzicht kan worden gemaakt.Het schooloverzicht helpt scholen de verbinding te leggen tussen de brij aan data en de dagelijkse onderwijspraktijk en is het vertrekpunt in de schoolbespreking over het school- en groepsbeleid dat nodig is om de opbrengstambities te bereiken.

Deze publicatie is geschreven door Menno van Hasselt, met medewerking van Wijnand Gijzen

U kunt het artikel hier downloaden

Voor vragen over het artikel kunt u contact opnemen met: Menno van Hasselt, menno@O21.nu,  06-46217778

Wilt u samen met uw schoolteam een schooloverzicht maken en bespreken? Meldt u dan aan voor onze workshop ‘van brij naar betekenis’

Rond oktober verschijnt een volgende artikel waarin we de verbinding leggen tussen handelings-/opbrengstgericht werken en de nieuwe generatie digitale leermiddelen zoals Snappet en de Rekentuin. U kunt dit artikel hier alvast aanvragen.

afbeelding van het schooloverzicht

schooloverzicht