Nieuw artikel: intern sturen is ongelijk aan extern verantwoorden

Op 9 december is een nieuw artikel gepubliceerd in de reeks van artikelen rondom het thema opbrengstgericht passend onderwijs.

In dit artikel, geschreven voor Menno van Hasselt en Wijnand Gijzen, pleiten de auteurs voor maken van onderscheid tussen het gebruiken van data om intern te sturen en het verantwoorden van de kwaliteit van het onderwijs. De doelgroep van het artikel is de schoolleider en de intern begeleider in het primair onderwijs. Het artikel is hier te downloaden.

Wilt u ook de volgende artikelen in deze reeks ontvangen? Meldt u zich dan hier aan.

Voor meer informatie over de inhoud van dit artikel kunt u contact opnemen met: Menno van Hasselt – 06-46217778 – menno@O21.nu