Om schoolbesturen inzicht te geven in de gewenste en vereiste ICT-vaardigheden, heeft O21 een vaardighedenscan ontwikkeld. Deze tool is breed van opzet en bestrijkt vrijwel alle facetten waarbij ICT een rol speelt. Deze facetten hebben we in overleg met schoolbesturen vertaald naar 65 concrete indicatoren.

0

ICT-vaardighedenscans door leerkrachten afgenomen.

Doel van de ICT-vaardighedenscan

Het doel van deze tool is om inzicht te krijgen in het huidige vaardigheidsniveau en het gewenste nascholingsaanbod op school- en bestuursniveau. Wij geven de vaardigheden niet weer in gemiddelde scores, maar in twee standaarden. De standaard waar 75% van de leerkrachten aan voldoet en de standaard waar 25% van de leerkrachten aan voldoet. Hierdoor heeft u informatie in handen waarmee u een aanbod kunt inrichten voor (respectievelijk) de leerkrachten met geen of beperkte ICT-vaardigheid (de basisgroep) en de leerkrachten met een hoge ICT-vaardigheid. Zo organiseert u voor elke leerkracht een nascholingsaanbod dat is afgestemd op zijn vaardigheidsniveau.

De kosten van het product

De kosten van het afnemen van de scan en het verzorgen van de rapportage bedragen €442,50 (exclusief btw) per schoollocatie. U ontvangt van ons een rapportage met daarin de overzichten op bestuursniveau, per afzonderlijke school en op individueel niveau. Voor individuele rapportages is toestemming van de betreffende/betrokken leerkrachten een vereiste. Uiteraard kunnen we hulp bieden bij het inrichten van het nascholingsaanbod.

Wilt u meer weten over de ICT-vaardighedenscan?

Neem dan contact op met Henk van de Hoef, henk@o21.nu, tel. 06-57576505


Ik heb interesse