Henk van de Hoef

Henk van de Hoef  is mede-eigenaar van O21. Sinds 1996 is Henk actief werkzaam op het snijvlak van onderwijs en ICT. De eerste zes jaar heeft hij als leerkracht, bouw- en ICT-coördinator de onderwijspraktijk van binnen uit leren kennen.

In 2003 heb ik de overstap gemaakt naar het bedrijfsleven door te gaan werken bij een van de toonaangevende netwerkbeheerders voor het primair onderwijs. Vanaf 2005 werd ik als manager eindverantwoordelijk voor de Afdeling Verkoop en Marketing.


In deze functie deed ik veel ervaring op met het informeren en begeleiden van (bovenschoolse) directies, besturen, (bovenschoolse) ICT- coördinatoren en teams. Als lid van het Managementteam binnen het bovengenoemde bedrijf deed ik de nodige ervaring op in het leiding geven aan een afdeling binnen een snel groeiend bedrijf, dat telkens in dient te spelen op de specifieke wensen van het onderwijs. In 2008 nam ik het besluit om zelfstandig te gaan ondernemen en het onderwijs te gaan consulteren bij vraagstukken die rechtstreeks te maken hebben met onderwijs en ICT.

In september 2011 heb ik het bedrijf O21 mede opgericht. O21 is een organisatie waarin Menno van Hasselt en ik samenwerken, met als doel bij te dragen aan de professionalisering van het onderwijs in de 21e eeuw.
O21 wil bijdragen aan een fundamentele verbetering of verandering van de onderwijskwaliteit.

Door mijn ervaring en opgebouwde expertise ben ik in staat om scholen en schoolbesturen onafhankelijk te begeleiden bij deze vaak complexe trajecten. Mijn passie is om beter onderwijs te (helpen) realiseren, waarbij ICT een belangrijk middel is.

Specialismen

Advisering en coaching, begeleiden bij onderwijs met ICT-vraagstukken. Projectleiden, Functioneel Beheer, Communicatiemanagement binnen een schoolbestuur.