Het gebruik en de toekomst van digitale leermiddelen in het basisonderwijs

Over de ontwikkeling en effecten van digitale leermiddelen bestaan verschillende opvattingen. Marcella Monteiro, Masterstudent Onderwijskunde van de Radboud Universiteit, brengt een aantal van deze opvattingen samen en verbindt deze met onderwijskundige uitgangspunten over wat wel en niet werkt bij de inzet van digitaal oefenmateriaal.

Het doel van de publicatie is het leveren van gespreksstof voor schoolteams en schoolbesturen in het basisonderwijs over de toekomst van digitale leermiddelen en de keuzes die daaruit voortvloeien voor het onderwijskundig beleid van de school. Wilt u de publicatie in digitale vorm ontvangen, dan kunt u deze hier aanvragen.

Schermafbeelding 2015-03-21 om 19.15.45Op dinsdag 9 juni vanaf 15.00 uur zal de publicatie worden gepresenteerd tijdens een bijeenkomt op de Radboud Universiteit in Nijmegen. Marcella licht tijdens deze bijeenkomst de resultaten toe en er zal met studenten, scholen en experts worden gediscussieerd over het effect van de bevindingen op het leren van kinderen. U bent van harte uitgenodigd de presentatie bij te wonen. Aanmelden kan via deze link.