Alle informatie over de nieuwe Cito-normen

Per september 2013 heeft Cito de normen van de huidige LOVS-toetsen Begrijpend lezen, Spelling en Rekenen-Wiskunde gewijzigd. Dit heeft consequenties voor het onderwijs.

In de publicatie Omgaan met de nieuwe Cito-normen maakt O21  inzichtelijk wat de onderwijskundige gevolgen zijn van de nieuwe Cito-normering.

Alle relevante informatie over de nieuwe Cito-normen zijn door ons verzameld. U kunt deze vinden op onze themapagina ‘de nieuwe Cito-normen’