Snappet

Scholen vragen om uiteenlopende redenen om ondersteuning bij de (didactische) inzet van Snappet. De onderwijsadviseurs van O21 begeleiden scholen bij het implementeren van deze leermiddelen in de dagelijkse onderwijspraktijk. U kunt kiezen voor bijeenkomsten, klassenbezoeken, een schoolscan, studiedag of maatwerk ondersteuning.

Trainingen: de didactische inzet van Snappet in de onderwijspraktijk

Snappet ontsluit vele mogelijkheden voor leerlingen, leerkrachten en uw school. De implementatie en integratie in de onderwijspraktijk is echter ook een complex proces. In deze training koppelen we Snappet aan het directe instructiemodel (DIM). Tijdens de verdiepingstraining gaan we in op het leren met adaptieve digitale leermiddelen, differentiatiemogelijkheden en bieden we de onderwijskundige verdieping waarmee uw school het leermiddel waar het voor heeft gekozen kan begrijpen.
De meest waardevolle opbrengsten ontstaan wanneer beide trainingen, die beide 1,5 uur duren, gecombineerd worden aangeboden aan het team.

Klassenbezoek & coaching

Tijdens een les Snappet wordt de leerkracht en de groep een dagdeel bezocht en geobserveerd. De bevindingen van dit bezoek worden gevolgd door een feedbackgesprek en individuele of geclusterde leerkrachtbegeleiding.

Schoolscan

In één dag worden alle leerkrachten en groepen die met Snappet werken bezocht en geobserveerd middels de principes van ‘het flitsbezoek’. De observaties worden afgerond met een plenaire teambijeenkomst. De adviseurs van O21 kunnen door hun ruime ervaring bij het begeleiden van scholen en de inzet van adaptieve digitale leermiddelen in korte tijd zowel de schoolspecifieke sterke punten als de aandachtspunten inventariseren en formuleren.

Studiedag

De vorm en inhoud van een studiedag wordt in overleg afgestemd aan de hand van de opbouw en/of een combinatie van de bovengenoemde modules. U kunt daarbij ook denken aan een brede insteek waarbij u onze brede onderwijskundige expertise integreert in een studiedag rondom 21e eeuws leren.

Maatwerk

Onze onderwijsadviseurs zijn opgeleid om iedere onderwijsinhoudelijke vraag rondom de inzet van Snappet vorm te geven in schoolbegeleiding op maat.


Ik heb interesse

Voor meer informatie over deze opleiding kunt u contact opnemen met Nico Meijer, nico@o21.nu, tel. 06-13141957