Gynzy

Na de start met het digitale adaptieve leermiddel Gynzy zult u merken dat het werken met Gynzy niet ingewikkeld is. Toch vragen scholen om uiteenlopende redenen om didactische ondersteuning. Bijvoorbeeld over het differentiëren van de les, het analyseren van de data uit het dashboard of de interactie met de leerlingen. Om deze vragen te kunnen beantwoorden werkt Gynzy samen met O21 en Driestar onder de Gynzy Academie. Onze onderwijsadviseurs begeleiden scholen bij het implementeren van digitale leermiddelen zoals Gynzy in de dagelijkse onderwijspraktijk. U kunt kiezen voor bijeenkomsten, klassenbezoeken, een schoolscan, studiedag of maatwerk ondersteuning.

Trainingen

In deze training koppelen we Gynzy aan het directe instructiemodel (DIM). Hoe kun je de kracht van dit leermiddel in iedere specifieke lesfase optimaal tot zijn recht laten komen? Tijdens de verdiepingstraining gaan we in op het leren met adaptieve digitale leermiddelen, differentiatiemogelijkheden en bieden we de onderwijskundige verdieping waarmee uw school het leermiddel waar het voor heeft gekozen kan begrijpen.
De meest waardevolle opbrengsten ontstaan wanneer beide trainingen van elk 1,5 uur gecombineerd worden aangeboden aan het team.

Klassenbezoek & coaching

Tijdens het werken met Gynzy wordt de leerkracht en de groep een dagdeel bezocht en geobserveerd. De bevindingen van dit bezoek worden gevolgd door een feedbackgesprek en individuele of geclusterde leerkrachtbegeleiding.

Schoolscan

In één dag worden alle leerkrachten en groepen die met Gynzy werken bezocht en geobserveerd middels de principes van ‘het flitsbezoek’. De observaties worden afgerond met een plenaire teambijeenkomst. De adviseurs van O21 kunnen door hun ruime ervaring bij het begeleiden van scholen en de inzet van adaptieve digitale leermiddelen in korte tijd zowel de schoolspecifieke sterke punten als de aandachtspunten inventariseren en formuleren.

Studiedag

De vorm en inhoud van een studiedag wordt in overleg afgestemd aan de hand van de opbouw en/of een combinatie van de bovengenoemde modules. U kunt daarbij ook denken aan een brede insteek waarbij u onze brede onderwijskundige expertise integreert in een studiedag rondom 21e eeuws leren.

Maatwerk

Onze onderwijsadviseurs zijn opgeleid om iedere onderwijsinhoudelijke vraag rondom de inzet van Gynzy vorm te geven in schoolbegeleiding op maat.


Ik heb interesse

Voor meer informatie kunt u terecht op de website van de Gynzy Academie www.gynzyacademie.nl of u kunt contact opnemen met Karen Paardekooper-Lim, karen@o21.nu, tel. 06-24570812.