Oudercommunicatie, mediawijsheid en sociale media 
Over het gebruik en het toepassen van sociale media door ouders, scholen en schoolbesturen.

Voor wie is deze training bestemd? 
Schoolbesturen, scholen en leerkrachten die kennis willen nemen van mediawijsheid.

Inhoud 
Als je met ict en internet aan de slag gaat, ontkom je er niet aan om ook aandacht te besteden aan mediawijsheid in je onderwijs. De insteek van deze workshop is niet om te kijken wat er allemaal mis kan gaan, maar met name denken in mogelijkheden. Welke ict-competenties hebben leraren en leerlingen nodig? Hoe zit het met de informatievaardigheden van leerlingen? Worden er goede strategieën gehanteerd bij het zoeken en verwerken van informatie? En is er (school)beleid waarin afspraken zijn gemaakt hoe er met (digitale) media omgegaan wordt in en buiten de klas? Na deze workshop weet u waar u staat en hoe u uw school mediawijs kunt maken.

Neem contact met ons op voor meer informatie.