Optimale inzet van je digitale schoolbord of touchscreen
In vrijwel elke school zijn digitale schoolborden en/of touchscreens aanwezig. Er wordt echter nog lang niet overal optimaal gebruik van gemaakt.

Voor wie is deze training bestemd? 
Schoolbesturen, scholen en leerkrachten die optimaal gebruik willen maken van het digitale schoolbord of touchscreen.

Inhoud 
Wat is de didactische kracht van het digitale schoolbord? En hoe sluit je daar als leerkracht bij aan? Welke vaardigheden heb je daar voor nodig? We bestuderen, bekijken, proberen en ervaren tools en toepassingen voor instructiemomenten en staan stil bij het ‘waarom’, om zo ook zelf goede keuzes te kunnen maken uit het aanbod.

Neem contact met ons op voor meer informatie.