De inzet van ict bezien vanuit de taxonomie van Bloom (hogere orde denken)
In het eerste deel van de bijeenkomst wordt (nader) kennisgemaakt met de taxonomie van Bloom. Wat is lagere en hogere orde denken en wat zijn de kenmerken van de verschillende lagen uit deze taxonomie? Ook wordt er ingegaan op de huidige methodes en de manier waarop zij aandacht geven aan lagere en hogere orde denken. In het tweede deel van de bijeenkomst wordt nadrukkelijk ingezoomd op ict-middelen en educatieve software. Welke educatieve software wordt op school voor welke populatie ingezet? Stimuleert ict het hogere orde denken, of niet? Hoe verhouden de adaptieve digitale leermiddelen zich ten opzichte van de taxonomie van Bloom?
En hoe zou je apps en tools kunnen inzetten om het hogere orde denken te stimuleren?

Om alle mogelijkheden te bespreken, kunt u contact met ons opnemen.