21e eeuwse vaardigheden 
Met deze workshop verbinden we op een speelse, interactieve en inspirerende wijze 21e eeuwse vaardigheden aan definities, tools, onderwijsconcepten, initiatieven, (on)mogelijkheden en voorbeelden uit de praktijk.

Voor wie is deze training bestemd? 
Voor schoolbesturen, scholen en leerkrachten die met 21e eeuwse vaardigheden aan de slag willen.

Voor meer informatie neem contact met ons op.