Na de start met het digitale adaptieve leermiddel Gynzy iPads zult u merken dat het werken met Gynzy iPads niet ingewikkeld is. Toch vragen scholen om uiteenlopende redenen om didactische ondersteuning. Bijvoorbeeld over het differentiëren van de les, het analyseren van de data uit het dashboard of de interactie met de leerlingen.

“Hoe analyseer en gebruik ik de leerresultaten uit het dashboard?”

Om deze vragen te kunnen beantwoorden werkt Gynzy iPads samen met O21. De onderwijsadviseurs van O21 begeleiden scholen bij het implementeren van digitale leermiddelen zoals Gynzy iPads in de dagelijkse onderwijspraktijk. Download de flyer.

Bijeenkomsten – trainingen

In deze training koppelen we Gynzy iPads aan het directe instructiemodel (DIM). Hoe kun je de kracht van dit leermiddel in iedere specifieke lesfase optimaal tot zijn recht laten komen?
Duur 1,5 uur

Tijdens de verdiepingstraining gaan we in op het leren met adaptieve digitale leermiddelen, differentiatiemogelijkheden en bieden we de onderwijskundige verdieping waarmee uw school het leermiddel waar het voor heeft gekozen kan begrijpen.
Duur 1,5 uur

De meest waardevolle opbrengsten ontstaan wanneer beide trainingen gecombineerd worden aangeboden aan het team.

Klassenbezoek – coaching

Tijdens het werken met Gynzy iPads wordt de leerkracht en de groep bezocht en geobserveerd. De bevindingen van dit bezoek worden gevolgd door een feedbackgesprek en individuele of geclusterde leerkrachtbegeleiding.
Duur dagdeel

Schoolscan

In één dag worden alle leerkrachten en groepen die met Gynzy iPads werken bezocht en geobserveerd middels de principes van ‘het flitsbezoek’. De observaties worden afgerond met een plenaire teambijeenkomst. De adviseurs van O21 kunnen door hun ruime ervaring bij het begeleiden van scholen en de inzet van adaptieve digitale leermiddelen in korte tijd zowel de schoolspecifieke sterke punten als de aandachtspunten inventariseren en formuleren.
Duur hele dag

Studiedag

De vorm en inhoud van een studiedag wordt in overleg afgestemd aan de hand van de opbouw en/of een combinatie van de bovengenoemde modules.
U kunt daarbij ook denken aan een brede insteek waarbij u onze brede onderwijskundige expertise van O21 integreert in een studiedag rondom ’21e eeuws leren’ bijvoorbeeld.
Duur hele dag

Maatwerk

Op maat betekent dat u een antwoord op iedere vraag ontvangt, gelinkt aan het thema onderwijs en ict.
Onze onderwijsadviseurs zijn opgeleid om iedere onderwijsinhoudelijke vraag rondom de inzet van Gynzy iPads vorm te geven in schoolbegeleiding op maat.
Duur hele dag

Meer weten?

Neem contact op met één van onze onderwijs adviseurs of schrijf je nu in voor schoolbegeleiding.
Of download de flyer over onze dienstverlening op gebied van Gynzy iPads.