Bijeenkomsten & trainingen

De didactische inzet van Snappet in de onderwijspraktijk
Snappet is een van de prachtige digitale adaptieve leermiddelen. Het ontsluit vele mogelijkheden voor leerlingen, leerkrachten en uw school. De implementatie en integratie in de onderwijspraktijk is echter ook een complex proces.

In deze training koppelen we Snappet aan het directe instructiemodel (DIM). In welke lesfases is dit leermiddel krachtig?
Duur 1,5 uur

Tijdens de verdiepingstraining gaan we in op het leren met adaptieve digitale leermiddelen, differentiatiemogelijkheden en bieden we de onderwijskundige verdieping waarmee uw school het leermiddel waar het voor heeft gekozen kan begrijpen.
Duur 1,5 uur

De meest waardevolle opbrengsten ontstaan wanneer beide trainingen gecombineerd worden aangeboden aan het team, ook dit is mogelijk.

Voor wie is deze begeleiding bestemd? 
Voor besturen, scholen en leerkrachten die Snappet op een verantwoorde didactische wijze willen inzetten in de onderwijspraktijk.

Klassenbezoek & coaching

Bezoek aan de leerkracht en groep tijdens een les Snappet. Gevolgd door een feedbackgesprek en individuele of geclusterde leerkrachtbegeleiding.
Duur dagdeel

Schoolscan

In één dag worden alle leerkrachten en groepen die met Snappet werken bezocht en geobserveerd middels de principes van ‘het flitsbezoek’. De observaties worden afgerond met een plenaire teambijeenkomst. De adviseurs van O21 kunnen door hun ruime ervaring bij het begeleiden van scholen en de inzet van adaptieve digitale leermiddelen in korte tijd de schoolspecifieke sterke en aandachtspunten inventariseren en formuleren.
Duur hele dag

Studiedag

De vorm van een studiedag wordt in overleg afgestemd aan de hand van de opbouw en/of een combinatie van de bovengenoemde modules.
U kunt ook denken aan een brede insteek waarbij u de kennis van O21 integreert in bijvoorbeeld een studiedag rondom ’21e eeuws leren’.
Duur hele dag

Maatwerk

Op maat betekent een antwoord op iedere vraag gelinkt aan het thema onderwijs en ict.
Onze onderwijsadviseurs zijn opgeleid om iedere onderwijsinhoudelijke vraag rondom de inzet van Snappet vorm te geven in schoolbegeleiding op maat.
Duur hele dag

Klik hier

Voor meer informatie of contact