De wereld is meer dan ooit in beweging. Digitalisering speelt daarbij een steeds nadrukkelijker rol. Deze ontwikkeling daagt het onderwijs van nu uit zich te bezinnen over de rol die digitalisering, 21e eeuwse vaardigheden en ict in het onderwijs spelen. Welke kennis en vaardigheden heeft een schoolleider nodig om de bij de school passende keuzes te maken toekomstgericht onderwijs vorm te geven? Onze vijfdaagse opleiding geeft u alle bouwstenen die nodig zijn om in te kunnen spelen op die veranderingen. Met de opleiding bent u in staat op dit thema leiding te geven aan uw team en het gesprek aan te gaan met uw bestuur en andere organisaties.

Welke kennis en vaardigheden zijn nodig om als (onderwijskundig) leider de beste keuzes te kunnen maken voor het toekomstig onderwijs op uw school?

We helpen u door de bomen het bos weer te zien en doordachte, op uw onderwijsvisie gebaseerde keuzes te maken. U bewijst tijdens de opleiding ook de vijf, door het schoolleidersregister beschreven competenties, te weten:

Visiegestuurd kunnen werken
In relatie tot de omgeving kunnen staan
vormgeven van organisatiekenmerken
hanteren van strategieën
Hogere orde kunnen denken

Data

23 januari 2018         13 september 2018
22 februari 2018        11 oktober 2018
29 maart 2018            04 december 2018
17 april 2018               22 januari 2019
29 mei 2018                07 maart 2019

Nu aanmelden
Download de flyer

Voor meer informatie over de opleiding toekomstbestendig onderwijs voor schoolleiders kunt u contact opnemen met Danielle van den Brink of het contactformulier invullen.