De wereld is meer dan ooit in beweging en we kunnen niet meer om verdergaande digitalisering van het onderwijs heen. Deze ontwikkeling daagt u uit goed na te denken over de rol die digitalisering, 21e-eeuwse vaardigheden en ICT in het onderwijs spelen. In de praktijk krijgen we veel vragen van schoolleiders die door de bomen het bos niet meer zien. Wilt u uw kennis en vaardigheden bijspijkeren, zodat u weet hoe u invulling kunt geven aan toekomstgericht onderwijs? Dan is de vijfdaagse opleiding Toekomstgericht Onderwijs voor Schoolleiders iets voor u.

Welke kennis en vaardigheden zijn nodig om als (onderwijskundig) leider de beste keuzes te kunnen maken voor het toekomstig onderwijs op uw school?

Verbinding tussen theorie en uw onderwijspraktijk

In deze opleiding staan we uitgebreid stil bij diverse thema’s We maken hierbij de verbinding tussen theorie en (uw eigen) praktijk. Centraal staan ‘het ontwikkelen van kennis en inzicht’ en ‘leren en leiderschap in de 21 e eeuw’. U krijgt bouwstenen die nodig zijn om in te kunnen spelen op veranderingen. Zo kunt u keuzes maken die passen bij de onderwijsvisie van uw school, leiding geven aan uw team en in gesprek gaan met uw bestuur, collega’s en andere organisaties over toekomstgericht leren.

Na het afronden van deze opleiding heeft u:

  • up-to- date kennis van toekomstgericht onderwijs.
  • een duidelijke visie ontwikkeld op digitalisering en 21e-eeuwse vaardigheden.
  • een plan van aanpak ontwikkeld dat antwoord geeft op vragen uit de praktijk rondom toekomstgericht onderwijs en waarmee u op uw school aan de slag kunt.
  • bewezen te voldoen aan het professionaliserings-thema ‘toekomstgericht onderwijs’ uit het schoolleidersregister.

Ik heb interesse

Data en locatie

In het schooljaar 2018-2019 zijn de data van de bijeenkomsten:

13 september 2018
11 oktober 2018
4 december 2018
22 januari 2019
7 maart 2019

De opleiding wordt gegeven in Midden-Nederland.

Download de flyer

Voor meer informatie over de opleiding toekomstbestendig onderwijs voor schoolleiders kunt u contact opnemen met Danielle van den Brink: danielle@o21.nu, tel. 06 – 28 34 39 16.