TROA-dag
Veel besturen en scholen zoeken naar ankers en kaders voor toekomstbestendig onderwijs, waarin ook ICT nadrukkelijk een rol speelt. O21 maakt gebruik van krachtige werkvormen, waarbij het bestuur of de school binnen één dag alle bouwstenen voor een visiedocument rondom toekomstbestendig onderwijs verzamelt.

Voor wie is deze visiedag bestemd? 
Tijdens deze TROA-dag zijn alle rollen binnen het bestuur vertegenwoordigd: bovenschools, directie, ib’ers, OICT’ers en leerkrachten. Op schoolniveau kan een groot deel van het team participeren. Na afloop van deze dag verwerkt O21 alle bouwstenen tot een eerste visiedocument voor bestuur of school.

Ervaar de kracht van deze werkvorm en neem contact of meld je aan.

Meer informatie? Download hier de flyer.