“Samen verkennen we de kansen, de organisatorische en inhoudelijke uitdagingen en mogelijkheden van een dergelijk concept.”

Een Ontdeklab kan een goede en kansrijke manier zijn om toekomstgericht onderwijs vorm te geven. Maar hoe pakt u dat efficiënt aan? Heeft u al een heldere visie, is er draagvlak en weet u welke valkuilen er zijn? En heeft u de juiste kennis in huis om een gedegen projectplan te maken?

Succesvol starten met een ontdeklab

Veel scholen en besturen gaan aan de slag met toekomstgericht onderwijs. Het opzetten van een Ontdeklab is een van de mogelijkheden om hier vorm aan te geven. In de praktijk zien we dat veel besturen worstelen met een goed doordachte aanpak en voldoende eigenaarschap binnen de organisatie, wat vaak zorgt voor teleurstellingen, onduidelijkheden of problemen achteraf. Wilt u dat voorkomen en voortvarend starten of verder gaan met de opzet die u reeds heeft? Dan is dit begeleidingstraject iets voor u.

Download de flyer

Bijeenkomst 1 (één dagdeel)

Tijdens een interactieve presentatie krijgt u meer informatie over toekomstgericht onderwijs en het concept Ontdeklab, als middel om toekomstgericht onderwijs vorm te geven. We delen good practices van andere besturen die reeds succesvol een Ontdeklab hebben opgestart. U gaat met een flinke dosis inspiratie, ideeën en stof om over na te denken naar huis.

Bijeenkomst 2 (twee dagdelen)

In de tweede bijeenkomst behandelen onze onderwijsprofessionals de verschillende fasen van plan- en besluitvorming. Samen met een representatieve doorsnede van uw organisatie gaat u (inter)actief aan de slag. Met elkaar formuleert u de bouwstenen die bij de visie van uw organisatie passen en die leidend zijn voor de opzet van het Ontdeklab. Zo wordt er tevens draagvlak gecreëerd.

Voor meer informatie: download de flyer of neem contact op.

O21 werkt samen met het Marnix Onderwijs Centrum (MOC). Kijk voor meer informatie op: https://www.marnixonderwijscentrum.nl/ontdeklab