Begeleiding visie & beleid op eigentijds onderwijs
Veel schoolbesturen zijn op zoek naar heldere kaders voor toekomstbestendig onderwijs, dat  aansluit bij de eigen onderwijsvisie.

Voor wie is deze begeleiding bestemd? 
O21 helpt schoolbesturen betekenis te geven  aan eigentijds onderwijs met behoud van de eigen visie.

Inhoud van de begeleiding 

We opereren tijdens de begeleiding op alle lagen: infrastructureel- en netwerkbeheer, keuze voor hardware of devices, oudercommunicatie, administratie (en privacy) van leerlinggegevens en de onderwijskundige inzet van ICT-middelen in het primaire proces. Ook hebben wij ervaring met het begeleiden van besturen bij openbare of Europese aanbestedingen.

Om alle mogelijkheden te bespreken, kunt u contact met ons opnemen.