De wereld is in beweging, de digitalisering van het onderwijs gaat door. Hoe zorgt u ervoor dat uw school en team niet achterblijven? Wilt u uw onderwijs verder versterken met de inzet van ICT, maar wel vanuit een onderwijskundige visie en met te behalen opbrengsten als uitgangspunt? Maar weet u niet of onvoldoende hoe te starten? O21 helpt u vooruit.

O21 slaat de brug vanuit onderwijs naar ICT. Onze specialisten hebben een brede onderwijsachtergrond én veel kennis van ICT. Als geen ander zijn we daardoor in staat om ICT met thema’s als toekomstgericht onderwijs en de 21e-eeuwse vaardigheden te verbinden. We hebben daarbij altijd oog voor uw onderwijspraktijk, snappen waar u tegenaan loopt en weten hoe we u en uw team daadwerkelijk verder kunnen helpen. Zo werken we samen aan een stevige basis voor uw huidige en toekomstige onderwijs.

Ons volledige aanbod vindt u in de nieuwe Onderwijs & ICT gids 2019-2020. Benieuwd hoe we werken en waarom dat een antwoord is op de vragen waar besturen en directeuren mee worstelen? Dat kunt u lezen in dit artikel in het PO Magazine.


O21 brengt u verder.

Front Title

This is where the text for the front of your card should go. It's best to keep it short and sweet.

Back Title

Advies & begeleiding

Binnen één dag alle bouwstenen verzamelen voor een visie op toekomstgericht onderwijs? Dat kan! O21 ondersteunt u bij het ontwikkelen van toekomstbestendig onderwijs en de rol die ICT daarbij speelt.

Front Title

This is where the text for the front of your card should go. It's best to keep it short and sweet.

Back Title

Opleidingen

Specialist 21e eeuws leren, Toekomstgericht onderwijs voor schoolleiders, Onderwijskundig ICT’er of Snappet train-de-trainer: welke opleiding past bij u? De opleidingen van O21 sluiten aan bij uw schoolpraktijk en DNA.

Front Title

This is where the text for the front of your card should go. It's best to keep it short and sweet.

Back Title

ICT-vaardighedenscan

Hoe is het met de ICT-vaardigheden binnen uw school of bestuur gesteld? En waar zou de professionalisering van uw mensen zich op moeten richten? Onze tool geeft een helder inzicht op alle domeinen waarbij ICT een rol speelt.

Front Title

This is where the text for the front of your card should go. It's best to keep it short and sweet.

Back Title

Informatiebeveiliging en privacy

Weet u zeker dat u veilig met gegevens van leerlingen omgaat en voldoet aan de privacy wetgeving? Of kunt u praktische ondersteuning en advies gebruiken? Wij helpen u op weg.

“De adviseurs van O21 denken mee vanuit de onderwijskundige kant. De vraag ‘Waar wil je met je onderwijs naartoe?’ staat centraal. Vervolgens komt de afweging: welke middelen zet je waarvoor in? Het is fijn daarover kritisch met elkaar te kunnen spreken. Ik vind dat je ICT-aanpassingen alleen moet doorvoeren als je het vanuit de onderwijskundige visie kunt verantwoorden. En dat is precies de insteek van O21.”Elske van Leeuwen, directeur De Goede Herderschool

Een greep uit onze opdrachtgevers.