Onderwijs in de 21e eeuw
O21 levert producten en diensten voor het basis- en voortgezet onderwijs gerelateerd aan digitalisering. Al onze dienstverlening richt zich op het aantoonbaar versterken van uw onderwijs en uw organisatie. O21 slaat de brug vanuit onderwijs naar ICT. Samen met u werken we aan een stevige basis voor uw onderwijs, voor nu en in de toekomst.

Onze diensten en producten

Front Title

This is where the text for the front of your card should go. It's best to keep it short and sweet.

Back Title

Advies op maat

Wij gaan graag met u in gesprek over uw ondersteuningsbehoeften. Op basis van uw wensen bieden wij begeleiding en advies op maat.

Front Title

This is where the text for the front of your card should go. It's best to keep it short and sweet.

Back Title

Onderwijskundig ICT-er

Opgeleid worden als onderwijskundig ICT-er is inzicht krijgen in de inzet van ICT en het stimuleren van innovativiteit.

Front Title

This is where the text for the front of your card should go. It's best to keep it short and sweet.

Back Title

Specialist 21e eeuw

Deze post-HBO opleiding is ontwikkeld voor onderwijs experts die zich willen specialiseren in toekomstbestendig onderwijs.

Front Title

This is where the text for the front of your card should go. It's best to keep it short and sweet.

Back Title

TROA-visiedag

O21 biedt het bestuur of de school binnen één dag alle bouwstenen voor een visie rondom toekomstbestendig onderwijs.

Front Title

This is where the text for the front of your card should go. It's best to keep it short and sweet.

Back Title

Digitalisering jonge kind

Digitale leermiddelen krijgen met toenemende mate een plek in het kleuteronderwijs. O21 helpt u met de onderwijskundige implementatie.

Front Title

This is where the text for the front of your card should go. It's best to keep it short and sweet.

Back Title

Snappet Train de Trainer

Snappet optimaal en effectief integreren in het onderwijs? O21 biedt hiervoor de tweedaagse opleiding ‘Train de Trainer’.

Front Title

This is where the text for the front of your card should go. It's best to keep it short and sweet.

Back Title

ICT-vaardighedenscan

Hoe is het gesteld met de ICT-vaardigheden binnen uw school of bestuur? Onze tool geeft inzicht in de vaardigheden voor zowel PO als VO.

Front Title

This is where the text for the front of your card should go. It's best to keep it short and sweet.

Back Title

Informatie en privacy

Voor scholen is het belangrijk om digitale informatiestromen te overzien, en te zorgen voor veilige digitale (leer)omgevingen.

Ons aanbod: wat kunnen wij voor u betekenen?

O21 is een onderwijsadviesbureau met een duidelijke focus op het thema onderwijs en ICT. Bij de integratie van ICT nemen we de onderwijskundige visie en de te behalen opbrengsten als uitgangspunt. Als geen ander zijn we in staat om ICT met thema’s als passend onderwijs en opbrengstgericht werken te verbinden. Onze medewerkers zijn gedreven specialisten met oog voor uw specifieke situatie. O21 levert diensten en producten voor het primair en voortgezet onderwijs.

Lees meer