Privacycongres

Privacy en leerlinggegevens

9 mei 2017 | voor bestuurders en directeuren

Door de toenemende digitalisering worden steeds meer gegevens over leerlingen verzameld en uitgewisseld. Ouders worden steeds kritischer op wat de school doet met de gegevens van hun kinderen. Daarnaast lopen scholen financiële risico’s door de wettelijke meldplicht datalekken die sinds vorig jaar van kracht is. Vanaf volgend jaar zal er nieuwe (Europese) privacywetgeving in werking treden. Hiermee worden strengere eisen gesteld aan bijvoorbeeld het gebruik van sociale media en de bewaartermijnen voor gegevens.

Er ligt een grote verantwoordelijkheid bij schoolbesturen om de privacy van leerlingen te beschermen.

Er ligt dus een grote verantwoordelijkheid bij schoolbesturen om de privacy van leerlingen te beschermen. Maar wat moet je regelen? Dit is een veelgehoorde vraag van bestuurders en directeuren. O21 organiseert daarom een privacycongres om u hierbij te ondersteunen. Na het congres weet u niet alleen wat u moet regelen, maar heeft u ook inspiratie opgedaan om hiermee concreet aan de slag te gaan.

De keynotes worden verzorgd door Job Vos (Kennisnet) en Tonny Plas (adviseur privacybeleid)

Workshops

  • Gebruik sociale media en privacy | Ivo Wouters | Socialschools
  • Bewerkersovereenkomsten, hoe werkt dat? | Job Vos | Kennisnet
  • Ouderportaal, het middel om privacy te regelen? | Nico Kluin | Mijn school
  • Bewustwording onder collega’s, een concrete aanpak | Tonny Plas | O21
  • Heb ik mijn beveiliging op orde? | O21

Aanvang en locatie
Dinsdag 9 mei 2017
Van 9.30 tot 17:00 (inloop vanaf 9:00)
Inclusief lunch en gelegenheid voor afsluitende borrel

Aanmelden

Maximaal 80 deelnemers (min. 40 deelnemers), wees er snel bij!
€295 (ex. btw) per deelnemer

Aanmelden

Uitdelen

Klik hier voor de flyer met informatie

Download

Contact

Neem contact met ons op.

Contact