De digitale wereld van het jonge kind  
Meer dan voorheen vinden touchscreens en tablets hun weg in het kleuteronderwijs. Lange tijd leek onderwijs en digitalisering voornamelijk voorbehouden aan de midden- en bovenbouw. De onderbouw bleef hierbij vaak achter; soms was dit een bewuste keuze, maar vaak ook niet. De digitalisering neemt echter snel toe; jonge kleuters hebben vaak al de nodige ervaring met tablets en andere digitale apparaten.

Voor wie is deze dienst bestemd? 
O21 helpt besturen en scholen met het evenwichtig vormgeven van de digitale wereld van kleuters. Ook als er ict-beleid geschreven wordt, kan het kleuteronderwijs hierin een welverdiende plaats krijgen. Wij geven hier graag samen met u concreet invulling aan.

Inhoudelijk 
O21 is ervan overtuigd dat het kleuteronderwijs kan worden verrijkt door een uitgebalanceerde inzet van digitale leermiddelen, zonder hierbij de aandacht voor concreet lesmateriaal en spelend leren te verliezen. Onze trainingen zijn af te nemen per dagdeel of in de vorm van een studiedag. Ook kan er binnen een bestuur schooloverstijgend begeleiding plaatsvinden op dit thema.

Bekijk hier de flyer. Voor meer informatie over deze dienst kunt u contact met ons opnemen.