Van Snappet 2.0 naar Snappet 3.0 
Uw school werkt al langere tijd met Snappet, en nu oriënteert u zich op een eventuele overstap naar het zgn. ‘Snappet 3.0 ’.

Voor wie is deze begeleiding bestemd? 
Voor schoolbesturen, scholen die de overstap overwegen van Snappet 2.0 naar 3.0.

Inhoudelijk 
Overstappen van Snappet 2.0 naar 3.0. Wat is dat dan? Waarom zouden we overstappen? Welke onderwijskundige (on)mogelijkheden ontsluit ik met deze versie? En sluit dat aan op onze manier van werken? Wat kan mijn team verwachten? In overleg met u organiseren we een onderwijsinhoudelijke bijeenkomst, waarbij uw onderzoekende houding en onze ervaringen bij andere scholen samenkomen, zodat u met uw team een gefundeerde beslissing kunt nemen.

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.