De didactische inzet van Snappet/Gynzy iPads in de onderwijspraktijk
Snappet of Gynzy iPads zijn prachtige middelen. Het ontsluit vele mogelijkheden voor leerlingen, leerkrachten en uw school. De implementatie en integratie in de onderwijspraktijk is echter ook een complex proces.

Voor wie is deze begeleiding bestemd? 
Voor besturen, scholen en leerkrachten die Snappet of Gynzy iPads op een verantwoorde didactische wijze willen inzetten in de onderwijspraktijk.

Inhoud
Wij kunnen uw school, uw team en de leerkracht op verschillende manieren hierbij begeleiden: van teambrede, verdiepende sessies tot persoonlijke coaching en klassenbezoeken. De inhoud van deze begeleiding is maatwerk voor uw school.

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.