Snappet train-de-trainer
Vanaf 2013 heeft O21 een grote expertise rondom de inzet van adaptieve digitale leermiddelen opgebouwd. Wij leiden middels een unieke train-de-trainer tweedaagse specialisten op bij de didactische en onderwijsinhoudelijke verbinding aan deze leermiddelen.

Voor wie is de opleiding bestemd:
De opleiding richt zich op leerkrachten, ict-ers of ib-ers die werken met Snappet en die bereid zijn om deze kennis over te dragen aan collega’s. Deze opleiding wordt met gemiddeld een 8,75 beoordeeld.

Inhoud:
Met de komst van een nieuwe generatie digitale leermiddelen verandert de rol van de leerkracht en de ib’er. Meer dan voorheen dient er gewerkt te worden vanuit kennis van leerlijnen en lesdoelen. Scholen vragen zich (terecht) af of Snappet op de juiste manier ingezet wordt voor de verschillende onderwijsbehoeften van leerlingen. Om Snappet optimaal en effectief te integreren in het onderwijs is verdiepende didactische kennis een must. O21 heeft voor leerkrachten, ib’ers of OICT’ers met ervaring in het werken met Snappet een tweedaagse Train de Trainer ontwikkeld. De inhoud van deze training gaat verder waar de gratis begeleiding van de aanbieders ophoudt.

Download de flyer. Meer informatie of aanmelden? klik hier.