O21 levert producten en diensten voor het basis- en voortgezet onderwijs gerelateerd aan digitalisering. Wij  richten ons op het aantoonbaar versterken van onderwijs en de organisatie. Daarbij zijn wij uit op het versterken van het rendement in onderwijs door de inzet van ICT.

O21 richt zich met name op besturen en directies van scholen. Wij zullen besturen voorlichting geven t.a.v. het Vier in Balans model: Hoe scholen vanuit visie en beredeneerd digitale middelen inzetten en optimaal rendement kunnen halen uit digitale middelen. Op deze manier kunnen scholen digitale middelen juist inzetten als voorwaarde voor het komen tot goed onderwijs.

“Met een ontdeklab kun je als bestuur het optimale rendement uit het onderwijs versterken door de inzet van digitale leermiddelen gericht op toekomstgericht leren.”

Middels de samenwerking met de Marnix Academie willen wij scholen en leerkrachten ondersteunen en inspireren bij deze zoektocht met behulp van een nieuw op te zetten ontdeklab. In dit lab kunnen besturen inspiratie opdoen, het ontdeklab in werking zien en de eigen visie koppelen aan het opzetten van een ontdeklab.

Er wordt een win-win situatie gezien als het gaat om het samen leren van leerkrachten, lerarenopleiders, studenten, leerlingen en bestuurders in het ontdeklab: Studenten oefenen in het begeleiden van leerlingen in een rijke leeromgeving, leerkrachten raken geïnspireerd door studenten en leerlingen aan het werk te zien en bestuurders kunnen hun visie (door)ontwikkelen op basis van goede voorbeelden in praktijk.

Dagdeel 1

Dagdeel 2


Voor meer informatie neem contact op.